Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Reshiram

Reshiram
Wigglytuff, pokemon typu normanego. Bardzo "elastyczn" pokemon. Gdy się gniewa nabiera dużo powietrza, zwiększając swój rozmiar.
Typy  Smok
 Ognisty
Odporności
1 0.3 1 0.3 0.5 1 1 1 1 1 0.5 2 2 1 1 0.5 2
Przyrosty Atak + 6
Obrona + 5
Sp. Atak + 8
Sp. Obrona + 6
Życie + 25
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Fire FangDostępny od poziomu 1
  Dragon RageDostępny od poziomu 1
  Ancient PowerDostępny od poziomu 15
  FlamethrowerDostępny od poziomu 22
  Dragon BreathDostępny od poziomu 29
  SlashDostępny od poziomu 36
  ExtrasensoryDostępny od poziomu 43
  Fusion FlareDostępny od poziomu 50
  Dragon PulseDostępny od poziomu 54
  ImprisonDostępny od poziomu 64
  CrunchDostępny od poziomu 71
  OutrageDostępny od poziomu 85
  Hyper VoiceDostępny od poziomu 92
  Blue FlareDostępny od poziomu 100
Dostępne TM
TM 15   Hyper Beam
TM 22   Solar Beam
TM 29   Psychic
TM 33   Reflect
TM 38   Fire Blast
TM 48   Rock Slide
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 72   Shadow Ball
TM 84   Steel Wing
TM 89   Dragon Claw
TM 96   Light Screen
TM 97   Safeguard
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 108   Overheat
TM 109   Roost
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 118   Will-O-Wisp
TM 121   Shadow Claw
TM 122   Payback
TM 124   Giga Impact
TM 127   Stone Edge
TM 141   Hone Claws
TM 147   Flame Charge
TM 150   Echoed Voice
TM 153   BRAK
TM 162   Work Up
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift