Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Thundurus

Thundurus
Jigglypuff, pokemon typu normalnego. Posiada ogromne oczy w stosunku do ciała, a jego śpiew jest w stanie uśpić każdego.
Typy  Elektryczny
 Powietrzny
Odporności
1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0 2 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 6
Obrona + 4
Sp. Atak + 6
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  AstonishDostępny od poziomu 1
  UproarDostępny od poziomu 1
  Thunder ShockDostępny od poziomu 1
  SwaggerDostępny od poziomu 7
  BiteDostępny od poziomu 13
  RevengeDostępny od poziomu 19
  Shock WaveDostępny od poziomu 25
  Heal BlockDostępny od poziomu 31
  DischargeDostępny od poziomu 43
  CrunchDostępny od poziomu 49
  ChargeDostępny od poziomu 55
  Nasty PlotDostępny od poziomu 61
  ThunderDostępny od poziomu 67
  Dark PulseDostępny od poziomu 73
  Hammer ArmDostępny od poziomu 79
  ThrashDostępny od poziomu 85
Dostępne TM
TM 15   Hyper Beam
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 29   Psychic
TM 45   Thunder Wave
TM 57   Rock Smash
TM 65   Rain Dance
TM 77   Sludge Bomb
TM 83   Thief
TM 93   Bulk Up
TM 95   Taunt
TM 98   Brick Break
TM 103   Torment
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 115   Charge Beam
TM 122   Payback
TM 124   Giga Impact
TM 132   Dark Pulse
TM 136   Grass Knot
TM 138   U-turn
TM 139   Flash Cannon
TM 145   Smack Down
TM 146   Sludge Wave
TM 152   Sky Drop
TM 153   BRAK
TM 157   Volt Switch
TM 164   Snarl
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift