Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Braixen

Shiny Braixen
Typy  Ognisty
Odporności
1 0.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 4
Sp. Atak + 6
Sp. Obrona + 5
Życie + 20
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Tail WhipDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  EmberDostępny od poziomu 5
  HowlDostępny od poziomu 11
  Flame ChargeDostępny od poziomu 14
  PsybeamDostępny od poziomu 18
  Fire SpinDostępny od poziomu 22
  Lucky ChantDostępny od poziomu 27
  Light ScreenDostępny od poziomu 30
  PsyshockDostępny od poziomu 34
  FlamethrowerDostępny od poziomu 41
  Will-O-WispDostępny od poziomu 45
  PsychicDostępny od poziomu 48
  Sunny DayDostępny od poziomu 51
  Magic RoomDostępny od poziomu 53
  Fire BlastDostępny od poziomu 55
Dostępne TM
TM 22   Solar Beam
TM 29   Psychic
TM 38   Fire Blast
TM 42   Dream Eater
TM 58   Psych Up
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 83   Thief
TM 96   Light Screen
TM 97   Safeguard
TM 100   Flamethrower
TM 108   Overheat
TM 118   Will-O-Wisp
TM 136   Grass Knot
TM 142   Psyshock
TM 147   Flame Charge
TM 150   Echoed Voice
TM 153   BRAK
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift