Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Deino

Shiny Deino
Typy  Mroczny
 Smok
Odporności
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 2 1 1 1 2 0.5 2 2
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 4
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 5
Uniki + 5
Dostępne ataki
  Dragon RageDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  Focus EnergyDostępny od poziomu 4
  BiteDostępny od poziomu 9
  HeadbuttDostępny od poziomu 12
  Dragon BreathDostępny od poziomu 17
  RoarDostępny od poziomu 20
  CrunchDostępny od poziomu 25
  SlamDostępny od poziomu 28
  Dragon PulseDostępny od poziomu 32
  Work UpDostępny od poziomu 38
  Dragon RushDostępny od poziomu 42
  Body SlamDostępny od poziomu 48
  Scary FaceDostępny od poziomu 50
  Hyper VoiceDostępny od poziomu 58
  OutrageDostępny od poziomu 62
Dostępne TM
TM 45   Thunder Wave
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 58   Psych Up
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 83   Thief
TM 95   Taunt
TM 103   Torment
TM 132   Dark Pulse
TM 153   BRAK
TM 162   Work Up
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift