Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Pansear

Shiny Pansear
Typy  Ognisty
Odporności
1 0.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 3
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 3
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Play NiceDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  LeerDostępny od poziomu 4
  LickDostępny od poziomu 7
  IncinerateDostępny od poziomu 10
  Fury SwipesDostępny od poziomu 13
  YawnDostępny od poziomu 16
  BiteDostępny od poziomu 19
  Flame BurstDostępny od poziomu 22
  AmnesiaDostępny od poziomu 25
  FlingDostępny od poziomu 28
  AcrobaticsDostępny od poziomu 31
  Fire BlastDostępny od poziomu 34
  RecycleDostępny od poziomu 37
  Natural GiftDostępny od poziomu 40
  CrunchDostępny od poziomu 43
Dostępne TM
TM 22   Solar Beam
TM 28   Dig
TM 38   Fire Blast
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 83   Thief
TM 95   Taunt
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 103   Torment
TM 108   Overheat
TM 114   Fling
TM 118   Will-O-Wisp
TM 121   Shadow Claw
TM 122   Payback
TM 136   Grass Knot
TM 141   Hone Claws
TM 147   Flame Charge
TM 148   Low Sweep
TM 153   BRAK
TM 155   Acrobatics
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift