Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Dragonite

Dragonite
Dragonite, pokemon typu smok-lot. Mieszkają w morzach. Mimo małych skrzydeł są w stanie przekroczyć barierę dźwięku w locie.
Typy  Smok
 Powietrzny
Odporności
1 0.5 0.5 0.3 1 1 1 1 1 0.5 1 0 2 4 1 0.5 2
Przyrosty Atak + 7
Obrona + 5
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 5
Życie + 25
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  WrapDostępny od poziomu 1
  RoostDostępny od poziomu 1
  Fire PunchDostępny od poziomu 1
  Thunder PunchDostępny od poziomu 1
  LeerDostępny od poziomu 1
  Thunder WaveDostępny od poziomu 5
  TwisterDostępny od poziomu 11
  Dragon RageDostępny od poziomu 15
  SlamDostępny od poziomu 21
  AgilityDostępny od poziomu 25
  Air CutterDostępny od poziomu 25
  Dragon TailDostępny od poziomu 33
  Aqua TailDostępny od poziomu 39
  Dragon RushDostępny od poziomu 47
  SafeguardDostępny od poziomu 53
  Wing AttackDostępny od poziomu 55
  Dragon DanceDostępny od poziomu 61
  OutrageDostępny od poziomu 67
  Hyper BeamDostępny od poziomu 75
  HurricaneDostępny od poziomu 81
Dostępne TM
TM 2   Razor Wind
TM 7   Horn Drill
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 11   Bubble Beam
TM 12   Water Gun
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 15   Hyper Beam
TM 23   Dragon Rage
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 26   Earthquake
TM 33   Reflect
TM 38   Fire Blast
TM 39   Swift
TM 40   Skull Bash
TM 45   Thunder Wave
TM 48   Rock Slide
TM 51   Dynamic Punch
TM 52   Headbutt
TM 55   Roar
TM 56   Zap Cannon
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 62   Snore
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 70   Dragon Breath
TM 73   Mud-Slap
TM 74   Ice Punch
TM 78   Sandstorm
TM 80   Thunder Punch
TM 81   Detect
TM 84   Steel Wing
TM 85   Fire Punch
TM 86   Fury Cutter
TM 88   Focus Punch
TM 89   Dragon Claw
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 96   Light Screen
TM 97   Safeguard
TM 98   Brick Break
TM 99   Shock Wave
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 109   Roost
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 116   Dragon Pulse
TM 124   Giga Impact
TM 127   Stone Edge
TM 141   Hone Claws
TM 152   Sky Drop
TM 153   BRAK
TM 159   Bulldoze
TM 162   Work Up
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift