Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Monferno

Shiny Monferno
Typy  Ognisty
 Walczący
Odporności
1 0.5 2 0.5 1 2 2 1 1 1 0.5 2 1 0.5 0.5 0.3 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 4
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  LeerDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  EmberDostępny od poziomu 7
  TauntDostępny od poziomu 9
  Mach PunchDostępny od poziomu 14
  Fury SwipesDostępny od poziomu 16
  Flame WheelDostępny od poziomu 19
  FeintDostępny od poziomu 26
  TormentDostępny od poziomu 29
  Close CombatDostępny od poziomu 36
  Fire SpinDostępny od poziomu 39
  AcrobaticsDostępny od poziomu 46
  Slack OffDostępny od poziomu 49
  Flare BlitzDostępny od poziomu 56
Dostępne TM
TM 3   Swords Dance
TM 28   Dig
TM 38   Fire Blast
TM 48   Rock Slide
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 69   Iron Tail
TM 88   Focus Punch
TM 93   Bulk Up
TM 95   Taunt
TM 98   Brick Break
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 103   Torment
TM 108   Overheat
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 118   Will-O-Wisp
TM 121   Shadow Claw
TM 130   Stealth Rock
TM 135   Poison Jab
TM 136   Grass Knot
TM 138   U-turn
TM 141   Hone Claws
TM 147   Flame Charge
TM 148   Low Sweep
TM 153   BRAK
TM 155   Acrobatics
TM 156   Retaliate
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift