Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Groudon

Shiny Groudon
Typy  Ziemny
Odporności
1 1 2 2 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1
Przyrosty Atak + 9
Obrona + 8
Sp. Atak + 6
Sp. Obrona + 6
Życie + 30
Celność + 5
Uniki + 5
Dostępne ataki
  Mud ShotDostępny od poziomu 1
  Scary FaceDostępny od poziomu 5
  Lava PlumeDostępny od poziomu 15
  Hammer ArmDostępny od poziomu 20
  RestDostępny od poziomu 30
  EarthquakeDostępny od poziomu 35
  Ancient PowerDostępny od poziomu 45
  EruptionDostępny od poziomu 50
  Bulk UpDostępny od poziomu 60
  Earth PowerDostępny od poziomu 65
  FissureDostępny od poziomu 75
  Solar BeamDostępny od poziomu 80
  Fire BlastDostępny od poziomu 90
Dostępne TM
TM 3   Swords Dance
TM 15   Hyper Beam
TM 22   Solar Beam
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 26   Earthquake
TM 28   Dig
TM 38   Fire Blast
TM 45   Thunder Wave
TM 48   Rock Slide
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 58   Psych Up
TM 60   Sunny Day
TM 69   Iron Tail
TM 78   Sandstorm
TM 89   Dragon Claw
TM 93   Bulk Up
TM 97   Safeguard
TM 98   Brick Break
TM 99   Shock Wave
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 108   Overheat
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 116   Dragon Pulse
TM 121   Shadow Claw
TM 124   Giga Impact
TM 125   Rock Polish
TM 127   Stone Edge
TM 130   Stealth Rock
TM 141   Hone Claws
TM 145   Smack Down
TM 153   BRAK
TM 159   Bulldoze
TM 162   Work Up
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift