Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Flareon

Shiny Flareon
Typy  Ognisty
Odporności
1 0.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 8
Obrona + 4
Sp. Atak + 6
Sp. Obrona + 7
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Tail WhipDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  Helping HandDostępny od poziomu 1
  Sand AttackDostępny od poziomu 5
  EmberDostępny od poziomu 9
  Quick AttackDostępny od poziomu 13
  BiteDostępny od poziomu 17
  Fire FangDostępny od poziomu 20
  Fire SpinDostępny od poziomu 25
  Scary FaceDostępny od poziomu 29
  SmogDostępny od poziomu 33
  Lava PlumeDostępny od poziomu 37
  Last ResortDostępny od poziomu 41
  Fire BlastDostępny od poziomu 45
  Flare BlitzDostępny od poziomu 45
  LeerDostępny od poziomu 47
  RageDostępny od poziomu 48
Dostępne TM
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 15   Hyper Beam
TM 28   Dig
TM 33   Reflect
TM 38   Fire Blast
TM 39   Swift
TM 40   Skull Bash
TM 52   Headbutt
TM 55   Roar
TM 56   Zap Cannon
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 72   Shadow Ball
TM 73   Mud-Slap
TM 81   Detect
TM 100   Flamethrower
TM 108   Overheat
TM 118   Will-O-Wisp
TM 124   Giga Impact
TM 147   Flame Charge
TM 150   Echoed Voice
TM 153   BRAK
TM 156   Retaliate
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift