Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Weezing

Shiny Weezing
Typy  Trujący
Odporności
1 1 1 0.5 1 2 1 0.5 1 0.5 1 2 1 1 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 6
Obrona + 7
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 5
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Poison GasDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  SmogDostępny od poziomu 4
  SmokescreenDostępny od poziomu 7
  AssuranceDostępny od poziomu 12
  Clear SmogDostępny od poziomu 15
  SludgeDostępny od poziomu 18
  Self-DestructDostępny od poziomu 23
  HazeDostępny od poziomu 26
  Double HitDostępny od poziomu 29
  Sludge BombDostępny od poziomu 34
  ExplosionDostępny od poziomu 40
  Destiny BondDostępny od poziomu 46
  BelchDostępny od poziomu 51
  MementoDostępny od poziomu 57
Dostępne TM
TM 9   Take Down
TM 15   Hyper Beam
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 36   Self-Destruct
TM 38   Fire Blast
TM 47   Explosion
TM 54   Rollout
TM 56   Zap Cannon
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 72   Shadow Ball
TM 77   Sludge Bomb
TM 83   Thief
TM 95   Taunt
TM 99   Shock Wave
TM 100   Flamethrower
TM 103   Torment
TM 118   Will-O-Wisp
TM 122   Payback
TM 124   Giga Impact
TM 126   Flash
TM 129   Gyro Ball
TM 132   Dark Pulse
TM 143   Venoshock
TM 153   BRAK
TM 169   Leech Life
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift