Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Farfetch`d

Farfetch`d
Farfetch'd, pokemon typu normalno-latającego. Pokemon ten potrafi przyrządzać pyszne potrawy, zwłaszcza przy użyciu do tego pora.
Typy  Normalny
 Powietrzny
Odporności
1 1 1 0.5 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 3
Obrona + 3
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 3
Życie + 15
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  PeckDostępny od poziomu 1
  Sand AttackDostępny od poziomu 1
  Poison JabDostępny od poziomu 1
  LeerDostępny od poziomu 1
  Fury CutterDostępny od poziomu 1
  Fury AttackDostępny od poziomu 7
  Aerial AceDostępny od poziomu 9
  Knock OffDostępny od poziomu 13
  SlashDostępny od poziomu 19
  Swords DanceDostępny od poziomu 25
  Air CutterDostępny od poziomu 31
  AgilityDostępny od poziomu 31
  Night SlashDostępny od poziomu 33
  AcrobaticsDostępny od poziomu 37
  FeintDostępny od poziomu 43
  False SwipeDostępny od poziomu 45
  Air SlashDostępny od poziomu 49
  Brave BirdDostępny od poziomu 55
Dostępne TM
TM 2   Razor Wind
TM 3   Swords Dance
TM 4   Whirlwind
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 33   Reflect
TM 39   Swift
TM 40   Skull Bash
TM 52   Headbutt
TM 58   Psych Up
TM 60   Sunny Day
TM 69   Iron Tail
TM 73   Mud-Slap
TM 81   Detect
TM 83   Thief
TM 84   Steel Wing
TM 102   Aerial Ace
TM 109   Roost
TM 112   False Swipe
TM 135   Poison Jab
TM 137   Pluck
TM 138   U-turn
TM 155   Acrobatics
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift