Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Tentacool

Tentacool
Tentacool, pokemon typu wodno-trującego. Często dryfuje na falach, jego ciała składa się w 99% z wody.
Typy  Wodny
 Trujący
Odporności
1 0.5 0.5 1 2 2 1 0.5 1 0.5 0.5 2 1 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 2
Obrona + 2
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 5
Życie + 10
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Poison StingDostępny od poziomu 1
  SupersonicDostępny od poziomu 4
  ConstrictDostępny od poziomu 8
  AcidDostępny od poziomu 12
  Toxic SpikesDostępny od poziomu 13
  Water PulseDostępny od poziomu 16
  Bubble BeamDostępny od poziomu 19
  BubbleDostępny od poziomu 19
  WrapDostępny od poziomu 19
  Water GunDostępny od poziomu 22
  Acid SprayDostępny od poziomu 26
  BarrierDostępny od poziomu 29
  Poison JabDostępny od poziomu 31
  BrineDostępny od poziomu 34
  ScreechDostępny od poziomu 37
  HexDostępny od poziomu 40
  Sludge WaveDostępny od poziomu 43
  Hydro PumpDostępny od poziomu 46
  Wring OutDostępny od poziomu 49
Dostępne TM
TM 3   Swords Dance
TM 9   Take Down
TM 11   Bubble Beam
TM 12   Water Gun
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 21   Mega Drain
TM 33   Reflect
TM 40   Skull Bash
TM 62   Snore
TM 65   Rain Dance
TM 66   Giga Drain
TM 77   Sludge Bomb
TM 83   Thief
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 97   Safeguard
TM 113   Brine
TM 122   Payback
TM 135   Poison Jab
TM 143   Venoshock
TM 146   Sludge Wave
TM 151   Scald
TM 167   Infestation
TM 169   Leech Life
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift