Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Phantump

Shiny Phantump
Typy  Trujący
 Trawiasty
Odporności
0 2 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 0 1 0.5 1 2 2 1 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 3
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 15
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  GrowthDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  Confuse RayDostępny od poziomu 1
  AstonishDostępny od poziomu 5
  IngrainDostępny od poziomu 13
  Feint AttackDostępny od poziomu 19
  Leech SeedDostępny od poziomu 23
  CurseDostępny od poziomu 28
  Will-O-WispDostępny od poziomu 31
  Forest's CurseDostępny od poziomu 35
  Destiny BondDostępny od poziomu 39
  Phantom ForceDostępny od poziomu 45
  Wood HammerDostępny od poziomu 49
  Horn LeechDostępny od poziomu 54
Dostępne TM
TM 22   Solar Beam
TM 28   Dig
TM 29   Psychic
TM 33   Reflect
TM 42   Dream Eater
TM 48   Rock Slide
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 72   Shadow Ball
TM 83   Thief
TM 97   Safeguard
TM 111   Energy Ball
TM 118   Will-O-Wisp
TM 121   Shadow Claw
TM 132   Dark Pulse
TM 135   Poison Jab
TM 136   Grass Knot
TM 140   Trick Room
TM 159   Bulldoze
TM 168   Hidden Power
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift