Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Tyrunt

Shiny Tyrunt
Typy  Ziemny
 Robak
Odporności
0.5 0.3 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 2 2 2 1 2 1 1 2
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 5
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 3
Życie + 20
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Tail WhipDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  RoarDostępny od poziomu 6
  StompDostępny od poziomu 10
  BideDostępny od poziomu 12
  Stealth RockDostępny od poziomu 15
  BiteDostępny od poziomu 17
  CharmDostępny od poziomu 20
  Ancient PowerDostępny od poziomu 26
  Dragon TailDostępny od poziomu 30
  CrunchDostępny od poziomu 34
  Dragon ClawDostępny od poziomu 37
  ThrashDostępny od poziomu 40
  EarthquakeDostępny od poziomu 44
  Horn DrillDostępny od poziomu 49
Dostępne TM
TM 26   Earthquake
TM 28   Dig
TM 48   Rock Slide
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 78   Sandstorm
TM 83   Thief
TM 89   Dragon Claw
TM 98   Brick Break
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 125   Rock Polish
TM 127   Stone Edge
TM 132   Dark Pulse
TM 141   Hone Claws
TM 159   Bulldoze
TM 162   Work Up
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift