Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Archen

Shiny Archen
Typy  Kamienny
 Powietrzny
Odporności
0.5 0.5 2 1 2 1 0.5 0.5 1 1 2 0 2 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 7
Obrona + 3
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 3
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Wing AttackDostępny od poziomu 1
  LeerDostępny od poziomu 1
  Quick AttackDostępny od poziomu 1
  Rock ThrowDostępny od poziomu 5
  Double TeamDostępny od poziomu 8
  Scary FaceDostępny od poziomu 11
  PluckDostępny od poziomu 15
  Ancient PowerDostępny od poziomu 18
  Quick GuardDostępny od poziomu 25
  AcrobaticsDostępny od poziomu 28
  Dragon BreathDostępny od poziomu 31
  CrunchDostępny od poziomu 35
  EndeavorDostępny od poziomu 38
  U-turnDostępny od poziomu 41
  Rock SlideDostępny od poziomu 45
  Dragon ClawDostępny od poziomu 48
  ThrashDostępny od poziomu 50
Dostępne TM
TM 26   Earthquake
TM 28   Dig
TM 48   Rock Slide
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 78   Sandstorm
TM 84   Steel Wing
TM 89   Dragon Claw
TM 95   Taunt
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 103   Torment
TM 109   Roost
TM 121   Shadow Claw
TM 125   Rock Polish
TM 127   Stone Edge
TM 137   Pluck
TM 138   U-turn
TM 141   Hone Claws
TM 145   Smack Down
TM 155   Acrobatics
TM 159   Bulldoze
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift