Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Maractus

Shiny Maractus
Typy  Trawiasty
Odporności
1 2 0.5 0.5 0.5 1 2 2 1 1 1 0.5 1 2 1 2 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 4
Sp. Atak + 6
Sp. Obrona + 4
Życie + 25
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Spiky ShieldDostępny od poziomu 1
  AbsorbDostępny od poziomu 1
  PeckDostępny od poziomu 1
  Sweet ScentDostępny od poziomu 3
  GrowthDostępny od poziomu 6
  Pin MissileDostępny od poziomu 10
  Mega DrainDostępny od poziomu 13
  SynthesisDostępny od poziomu 15
  Cotton SporeDostępny od poziomu 18
  Needle ArmDostępny od poziomu 22
  Giga DrainDostępny od poziomu 26
  AcupressureDostępny od poziomu 29
  IngrainDostępny od poziomu 33
  Petal DanceDostępny od poziomu 38
  Sucker PunchDostępny od poziomu 42
  Sunny DayDostępny od poziomu 45
  Petal BlizzardDostępny od poziomu 48
  Solar BeamDostępny od poziomu 50
  Cotton GuardDostępny od poziomu 55
Dostępne TM
TM 22   Solar Beam
TM 60   Sunny Day
TM 97   Safeguard
TM 102   Aerial Ace
TM 111   Energy Ball
TM 135   Poison Jab
TM 136   Grass Knot
TM 168   Hidden Power
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift