Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Pachirisu

Shiny Pachirisu
Typy  Elektryczny
Odporności
1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Przyrosty Atak + 3
Obrona + 5
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 6
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  BideDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 1
  Quick AttackDostępny od poziomu 5
  CharmDostępny od poziomu 9
  SparkDostępny od poziomu 13
  EndureDostępny od poziomu 17
  NuzzleDostępny od poziomu 19
  SwiftDostępny od poziomu 21
  Electro BallDostępny od poziomu 25
  Sweet KissDostępny od poziomu 29
  Thunder WaveDostępny od poziomu 33
  Super FangDostępny od poziomu 37
  DischargeDostępny od poziomu 41
  Last ResortDostępny od poziomu 45
  Hyper FangDostępny od poziomu 49
Dostępne TM
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 28   Dig
TM 45   Thunder Wave
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 96   Light Screen
TM 99   Shock Wave
TM 114   Fling
TM 115   Charge Beam
TM 126   Flash
TM 136   Grass Knot
TM 138   U-turn
TM 150   Echoed Voice
TM 157   Volt Switch
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift