Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Vespiquen

Shiny Vespiquen
Typy  Robak
 Powietrzny
Odporności
1 2 1 0.3 2 1 2 1 1 0.3 1 0 4 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 6
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 6
Życie + 25
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Confuse RayDostępny od poziomu 1
  Sweet ScentDostępny od poziomu 1
  GustDostępny od poziomu 1
  Poison StingDostępny od poziomu 1
  Fury CutterDostępny od poziomu 5
  PursuitDostępny od poziomu 9
  Fury SwipesDostępny od poziomu 13
  SlashDostępny od poziomu 21
  Power GemDostępny od poziomu 25
  Heal OrderDostępny od poziomu 29
  ToxicDostępny od poziomu 33
  CaptivateDostępny od poziomu 41
  Attack OrderDostępny od poziomu 45
  SwaggerDostępny od poziomu 49
  Destiny BondDostępny od poziomu 53
  Fell StingerDostępny od poziomu 57
Dostępne TM
TM 15   Hyper Beam
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 77   Sludge Bomb
TM 83   Thief
TM 102   Aerial Ace
TM 109   Roost
TM 114   Fling
TM 119   Silver Wind
TM 120   Embargo
TM 124   Giga Impact
TM 126   Flash
TM 133   X-Scissor
TM 138   U-turn
TM 141   Hone Claws
TM 143   Venoshock
TM 154   Quash
TM 155   Acrobatics
TM 158   Struggle Bug
TM 169   Leech Life
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift