Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Sealeo

Shiny Sealeo
Typy  Lodowy
 Wodny
Odporności
1 1 0.5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0.3 1 1 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 5
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 5
Życie + 30
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Powder SnowDostępny od poziomu 1
  Water GunDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 1
  RolloutDostępny od poziomu 5
  EncoreDostępny od poziomu 7
  Ice BallDostępny od poziomu 13
  BrineDostępny od poziomu 17
  Body SlamDostępny od poziomu 19
  Aurora BeamDostępny od poziomu 25
  HailDostępny od poziomu 31
  SwaggerDostępny od poziomu 32
  RestDostępny od poziomu 39
  SnoreDostępny od poziomu 39
  SnoreDostępny od poziomu 39
  BlizzardDostępny od poziomu 45
  Sheer ColdDostępny od poziomu 55
Dostępne TM
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 26   Earthquake
TM 48   Rock Slide
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 101   Rock Tomb
TM 113   Brine
TM 150   Echoed Voice
TM 159   Bulldoze
TM 161   Dragon Tail
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift