Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Lapras

Lapras
Lapras, pokemon typu wodno-lodowego. Jest na tyle inteligentny, aby rozumieć ludzką mowę. Spokojne pokemony, wolą wozić ludzi na swoich grzbietach, niż walczyć.
Typy  Wodny
 Lodowy
Odporności
1 1 0.5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0.3 1 1 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 4
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 5
Życie + 35
Celność + 3
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Water GunDostępny od poziomu 1
  SingDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 1
  MistDostępny od poziomu 4
  Confuse RayDostępny od poziomu 7
  Ice ShardDostępny od poziomu 10
  Water PulseDostępny od poziomu 14
  Body SlamDostępny od poziomu 18
  Rain DanceDostępny od poziomu 22
  Perish SongDostępny od poziomu 27
  Ice BeamDostępny od poziomu 32
  BrineDostępny od poziomu 37
  SafeguardDostępny od poziomu 43
  Hydro PumpDostępny od poziomu 47
  Sheer ColdDostępny od poziomu 50
Dostępne TM
TM 7   Horn Drill
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 11   Bubble Beam
TM 12   Water Gun
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 15   Hyper Beam
TM 22   Solar Beam
TM 23   Dragon Rage
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 29   Psychic
TM 33   Reflect
TM 40   Skull Bash
TM 42   Dream Eater
TM 46   Psywave
TM 52   Headbutt
TM 55   Roar
TM 56   Zap Cannon
TM 57   Rock Smash
TM 62   Snore
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 70   Dragon Breath
TM 87   Nightmare
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 97   Safeguard
TM 99   Shock Wave
TM 113   Brine
TM 116   Dragon Pulse
TM 124   Giga Impact
TM 128   Avalanche
TM 150   Echoed Voice
TM 159   Bulldoze
TM 161   Dragon Tail
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift