Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Meditite

Shiny Meditite
Typy  Walczący
 Psychiczny
Odporności
1 1 1 1 1 1 2 1 2 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1
Przyrosty Atak + 3
Obrona + 4
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 4
Życie + 15
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  BideDostępny od poziomu 1
  MeditateDostępny od poziomu 4
  ConfusionDostępny od poziomu 8
  DetectDostępny od poziomu 11
  EndureDostępny od poziomu 12
  Hidden PowerDostępny od poziomu 15
  Mind ReaderDostępny od poziomu 18
  SwaggerDostępny od poziomu 20
  FeintDostępny od poziomu 22
  High Jump KickDostępny od poziomu 28
  Force PalmDostępny od poziomu 29
  Psych UpDostępny od poziomu 36
  AcupressureDostępny od poziomu 39
  RecoverDostępny od poziomu 41
  Power TrickDostępny od poziomu 43
  CounterDostępny od poziomu 44
  ReversalDostępny od poziomu 46
Dostępne TM
TM 29   Psychic
TM 33   Reflect
TM 42   Dream Eater
TM 48   Rock Slide
TM 57   Rock Smash
TM 58   Psych Up
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 72   Shadow Ball
TM 88   Focus Punch
TM 91   Calm Mind
TM 93   Bulk Up
TM 96   Light Screen
TM 98   Brick Break
TM 101   Rock Tomb
TM 110   Focus Blast
TM 114   Fling
TM 117   Drain Punch
TM 123   Recycle
TM 126   Flash
TM 135   Poison Jab
TM 136   Grass Knot
TM 142   Psyshock
TM 144   Telekinesis
TM 148   Low Sweep
TM 156   Retaliate
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift