Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Ninjask

Shiny Ninjask
Typy  Robak
 Powietrzny
Odporności
1 2 1 0.3 2 1 2 1 1 0.3 1 0 4 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 6
Obrona + 3
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Bug BiteDostępny od poziomu 1
  HardenDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  Leech LifeDostępny od poziomu 5
  Sand AttackDostępny od poziomu 9
  Fury SwipesDostępny od poziomu 14
  Mind ReaderDostępny od poziomu 19
  ScreechDostępny od poziomu 20
  Double TeamDostępny od poziomu 20
  Fury CutterDostępny od poziomu 20
  Swords DanceDostępny od poziomu 25
  SlashDostępny od poziomu 31
  Air CutterDostępny od poziomu 38
  AgilityDostępny od poziomu 38
  X-ScissorDostępny od poziomu 47
Dostępne TM
TM 3   Swords Dance
TM 15   Hyper Beam
TM 22   Solar Beam
TM 28   Dig
TM 60   Sunny Day
TM 66   Giga Drain
TM 72   Shadow Ball
TM 78   Sandstorm
TM 83   Thief
TM 102   Aerial Ace
TM 109   Roost
TM 112   False Swipe
TM 119   Silver Wind
TM 120   Embargo
TM 124   Giga Impact
TM 126   Flash
TM 133   X-Scissor
TM 138   U-turn
TM 141   Hone Claws
TM 158   Struggle Bug
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift