Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Swellow

Shiny Swellow
Typy  Normalny
 Powietrzny
Odporności
1 1 1 0.5 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 4
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  PeckDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 1
  PluckDostępny od poziomu 1
  Focus EnergyDostępny od poziomu 4
  Quick AttackDostępny od poziomu 7
  Wing AttackDostępny od poziomu 13
  Double TeamDostępny od poziomu 19
  Quick GuardDostępny od poziomu 27
  EndeavorDostępny od poziomu 28
  Aerial AceDostępny od poziomu 38
  Air CutterDostępny od poziomu 49
  AgilityDostępny od poziomu 49
  Brave BirdDostępny od poziomu 51
  Air SlashDostępny od poziomu 61
Dostępne TM
TM 15   Hyper Beam
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 83   Thief
TM 84   Steel Wing
TM 102   Aerial Ace
TM 109   Roost
TM 124   Giga Impact
TM 137   Pluck
TM 138   U-turn
TM 150   Echoed Voice
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift