Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Linoone

Shiny Linoone
Typy  Normalny
Odporności
1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 4
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 25
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Play RoughDostępny od poziomu 1
  RototillerDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 1
  Tail WhipDostępny od poziomu 5
  HeadbuttDostępny od poziomu 9
  Sand AttackDostępny od poziomu 13
  Odor SleuthDostępny od poziomu 17
  Mud SportDostępny od poziomu 23
  Fury SwipesDostępny od poziomu 29
  Double-EdgeDostępny od poziomu 35
  CovetDostępny od poziomu 35
  SlashDostępny od poziomu 47
  RestDostępny od poziomu 53
  Belly DrumDostępny od poziomu 59
  FlingDostępny od poziomu 65
Dostępne TM
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 15   Hyper Beam
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 28   Dig
TM 45   Thunder Wave
TM 55   Roar
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 72   Shadow Ball
TM 83   Thief
TM 90   Water Pulse
TM 99   Shock Wave
TM 114   Fling
TM 115   Charge Beam
TM 121   Shadow Claw
TM 124   Giga Impact
TM 136   Grass Knot
TM 141   Hone Claws
TM 150   Echoed Voice
TM 156   Retaliate
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift