Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Delibird

Shiny Delibird
Typy  Lodowy
 Powietrzny
Odporności
1 2 1 0.5 2 1 1 1 1 1 2 0 4 1 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 3
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 3
Życie + 15
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  PresentDostępny od poziomu 1
Dostępne TM
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 39   Swift
TM 52   Headbutt
TM 62   Snore
TM 65   Rain Dance
TM 73   Mud-Slap
TM 81   Detect
TM 83   Thief
TM 88   Focus Punch
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 98   Brick Break
TM 102   Aerial Ace
TM 114   Fling
TM 123   Recycle
TM 128   Avalanche
TM 137   Pluck
TM 161   Dragon Tail
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift