Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Qwilfish

Shiny Qwilfish
Typy  Wodny
 Trujący
Odporności
1 0.5 0.5 1 2 2 1 0.5 1 0.5 0.5 2 1 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 6
Obrona + 5
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 20
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  Poison StingDostępny od poziomu 1
  Water GunDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  SpikesDostępny od poziomu 1
  HardenDostępny od poziomu 9
  MinimizeDostępny od poziomu 9
  BubbleDostępny od poziomu 13
  RolloutDostępny od poziomu 17
  Toxic SpikesDostępny od poziomu 21
  Spit UpDostępny od poziomu 25
  StockpileDostępny od poziomu 25
  RevengeDostępny od poziomu 29
  BrineDostępny od poziomu 33
  Pin MissileDostępny od poziomu 37
  Take DownDostępny od poziomu 41
  Aqua TailDostępny od poziomu 45
  Poison JabDostępny od poziomu 49
  Destiny BondDostępny od poziomu 53
  Hydro PumpDostępny od poziomu 57
  Fell StingerDostępny od poziomu 60
Dostępne TM
TM 13   Ice Beam
TM 14   Blizzard
TM 39   Swift
TM 45   Thunder Wave
TM 47   Explosion
TM 52   Headbutt
TM 54   Rollout
TM 62   Snore
TM 65   Rain Dance
TM 72   Shadow Ball
TM 77   Sludge Bomb
TM 79   Defense Curl
TM 90   Water Pulse
TM 92   Hail
TM 95   Taunt
TM 99   Shock Wave
TM 113   Brine
TM 122   Payback
TM 129   Gyro Ball
TM 135   Poison Jab
TM 143   Venoshock
TM 146   Sludge Wave
TM 151   Scald
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift