Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Flaaffy

Shiny Flaaffy
Typy  Elektryczny
Odporności
1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 4
Sp. Atak + 5
Sp. Obrona + 4
Życie + 25
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  GrowlDostępny od poziomu 1
  TackleDostępny od poziomu 1
  Thunder WaveDostępny od poziomu 4
  Thunder ShockDostępny od poziomu 8
  Cotton SporeDostępny od poziomu 11
  ChargeDostępny od poziomu 16
  Take DownDostępny od poziomu 20
  Electro BallDostępny od poziomu 25
  Confuse RayDostępny od poziomu 29
  Power GemDostępny od poziomu 34
  DischargeDostępny od poziomu 38
  Cotton GuardDostępny od poziomu 43
  Signal BeamDostępny od poziomu 47
  Light ScreenDostępny od poziomu 52
  ThunderDostępny od poziomu 56
Dostępne TM
TM 24   Thunderbolt
TM 25   Thunder
TM 39   Swift
TM 45   Thunder Wave
TM 51   Dynamic Punch
TM 52   Headbutt
TM 56   Zap Cannon
TM 57   Rock Smash
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 79   Defense Curl
TM 80   Thunder Punch
TM 85   Fire Punch
TM 88   Focus Punch
TM 96   Light Screen
TM 97   Safeguard
TM 98   Brick Break
TM 99   Shock Wave
TM 114   Fling
TM 115   Charge Beam
TM 126   Flash
TM 150   Echoed Voice
TM 157   Volt Switch
TM 164   Snarl
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift