Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Sentret

Shiny Sentret
Typy  Normalny
Odporności
1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Przyrosty Atak + 3
Obrona + 3
Sp. Atak + 3
Sp. Obrona + 3
Życie + 15
Celność + 4
Uniki + 4
Dostępne ataki
  ScratchDostępny od poziomu 1
  ForesightDostępny od poziomu 1
  Defense CurlDostępny od poziomu 4
  Quick AttackDostępny od poziomu 7
  Fury SwipesDostępny od poziomu 13
  Helping HandDostępny od poziomu 16
  Follow MeDostępny od poziomu 19
  SlamDostępny od poziomu 25
  RestDostępny od poziomu 28
  Sucker PunchDostępny od poziomu 31
  AmnesiaDostępny od poziomu 36
  Me FirstDostępny od poziomu 42
  Hyper VoiceDostępny od poziomu 47
Dostępne TM
TM 13   Ice Beam
TM 22   Solar Beam
TM 24   Thunderbolt
TM 28   Dig
TM 39   Swift
TM 51   Dynamic Punch
TM 52   Headbutt
TM 54   Rollout
TM 60   Sunny Day
TM 65   Rain Dance
TM 69   Iron Tail
TM 72   Shadow Ball
TM 73   Mud-Slap
TM 74   Ice Punch
TM 79   Defense Curl
TM 80   Thunder Punch
TM 81   Detect
TM 83   Thief
TM 85   Fire Punch
TM 86   Fury Cutter
TM 88   Focus Punch
TM 90   Water Pulse
TM 98   Brick Break
TM 99   Shock Wave
TM 100   Flamethrower
TM 114   Fling
TM 115   Charge Beam
TM 121   Shadow Claw
TM 136   Grass Knot
TM 138   U-turn
TM 141   Hone Claws
TM 150   Echoed Voice
TM 156   Retaliate
TM 163   Wild Charge
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift