Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Dugtrio

Shiny Dugtrio
Typy  Ziemny
Odporności
1 1 2 2 0 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1
Przyrosty Atak + 5
Obrona + 4
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 5
Życie + 15
Celność + 4
Uniki + 3
Dostępne ataki
  Night SlashDostępny od poziomu 1
  RototillerDostępny od poziomu 1
  Tri AttackDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  Sand AttackDostępny od poziomu 1
  GrowlDostępny od poziomu 4
  AstonishDostępny od poziomu 7
  Mud-SlapDostępny od poziomu 12
  MagnitudeDostępny od poziomu 15
  BulldozeDostępny od poziomu 18
  Sucker PunchDostępny od poziomu 23
  Sand TombDostępny od poziomu 26
  Mud BombDostępny od poziomu 28
  Earth PowerDostępny od poziomu 33
  DigDostępny od poziomu 40
  SlashDostępny od poziomu 45
  EarthquakeDostępny od poziomu 50
  FissureDostępny od poziomu 57
Dostępne TM
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 15   Hyper Beam
TM 26   Earthquake
TM 27   Fissure
TM 28   Dig
TM 48   Rock Slide
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 73   Mud-Slap
TM 77   Sludge Bomb
TM 78   Sandstorm
TM 83   Thief
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 121   Shadow Claw
TM 124   Giga Impact
TM 127   Stone Edge
TM 130   Stealth Rock
TM 141   Hone Claws
TM 146   Sludge Wave
TM 150   Echoed Voice
TM 159   Bulldoze
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift