Przyrosty | Pokemony | Wyprawy | Ataki | TM | Poradnik | BBCode chat


Shiny Charmander

Shiny Charmander
Typy  Ognisty
Odporności
1 0.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0.5 1
Przyrosty Atak + 4
Obrona + 3
Sp. Atak + 4
Sp. Obrona + 4
Życie + 15
Celność + 5
Uniki + 5
Dostępne ataki
  GrowlDostępny od poziomu 1
  ScratchDostępny od poziomu 1
  EmberDostępny od poziomu 7
  SmokescreenDostępny od poziomu 10
  Dragon RageDostępny od poziomu 16
  Scary FaceDostępny od poziomu 19
  Fire FangDostępny od poziomu 25
  Flame BurstDostępny od poziomu 28
  SlashDostępny od poziomu 34
  FlamethrowerDostępny od poziomu 37
  Fire SpinDostępny od poziomu 43
  InfernoDostępny od poziomu 46
Dostępne TM
TM 1   Mega Punch
TM 3   Swords Dance
TM 5   Mega Kick
TM 8   Body Slam
TM 9   Take Down
TM 17   Submission
TM 18   Counter
TM 19   Seismic Toss
TM 23   Dragon Rage
TM 28   Dig
TM 33   Reflect
TM 38   Fire Blast
TM 39   Swift
TM 40   Skull Bash
TM 48   Rock Slide
TM 51   Dynamic Punch
TM 52   Headbutt
TM 57   Rock Smash
TM 60   Sunny Day
TM 69   Iron Tail
TM 70   Dragon Breath
TM 73   Mud-Slap
TM 79   Defense Curl
TM 85   Fire Punch
TM 86   Fury Cutter
TM 88   Focus Punch
TM 89   Dragon Claw
TM 98   Brick Break
TM 100   Flamethrower
TM 101   Rock Tomb
TM 102   Aerial Ace
TM 108   Overheat
TM 114   Fling
TM 118   Will-O-Wisp
TM 121   Shadow Claw
TM 141   Hone Claws
TM 147   Flame Charge
TM 150   Echoed Voice
TM 6   Toxic
TM 44   Rest
TM 149   Round
TM 166   Dazzling Gleam
TM 10   Double-Edge
TM 20   Rage
TM 31   Mimic
TM 32   Double Team
TM 34   Bide
TM 50   Substitute
TM 53   Curse
TM 62   Snore
TM 64   Protect
TM 67   Endure
TM 68   Frustration
TM 71   Return
TM 75   Swagger
TM 76   Sleep Talk
TM 82   Attract
TM 104   Facade
TM 105   Secret Power
TM 131   Captivate
TM 134   Natural Gift
TM 162   Work Up