Regulamin


§ 1. Konta graczy.

1.1. Właścicielem konta jest właściciel podanego przy rejestracji adresu email. Może on udostępnić swoje hasło innej osobie (nie posiadającej własnego konta na pokestory) jednakże za spowodowane szkody administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności.

1.2 Nieaktywne konta - nowi gracze, którzy pozostają nieaktywni przez dłuższy okres 3 tygodni - nie logują się do gry (wykonanie jakiejkolwiek akcji w grze liczy się jako logowanie) - będą kasowani.

1.3 Posiadanie konta którego nazwa jest obraźliwa/wulgarna może być podstawą do zbanowania konta lub jego kasacji.

1.4. Każdy gracz ma prawo do posiadania kilku kont w grze, jednak z zastrzerzeniami wyszczególnionymi poniżej.

1.5. Zabroniony jest tzw. Push. Oznacza to, że przesyłanie jenów, pokemonów, oraz przedmiotów z konta na konto w celu wzmocnienia jednego kosztem drugiego jest zabronione. W szczególności regularne przesyłanie sobie (lub innemu graczowi) pokemonów/przedmiotów po mocno obniżonej lub zawyżonej cenie. Regularność to również przesyłanie wyżej wymienionych raz na jakiś czas, aczkolwiek w dużych ilościach.

1.6. Zakładanie nadmiernej ilości kont z których się nie korzysta (konta pozostają nieaktywne) jest zabronione.

§ 2. Komunikacja w grze.

2.1. Zabronione jest obrażanie innych graczy, administratorów oraz moderatorów.

2.2. Używanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne jest zabronione i nie ma tu znaczenia czy przekleństwo jest wykropkowane, zasłonięte znaczkami (typu: %@$^) czy też napisane w innym języku.

2.3. Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych oraz erotycznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.

2.4. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawania do nich odnośników.

2.5. Zabronione jest wymuszania dóbr od innych graczy przez zastraszanie atakami (Haracz).

2.6. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego prowadzą do wykluczenia z gry, mogą być także podstawą do zgłoszenia popełnienia przestępstwa do odowiednich organów.

2.7. Zabronione jest podszywanie się pod administrację i moderatorów pokestory.

2.8. Zabrania się spamowania innych graczy wiadomościami.

2.9. Niniejsza gra nie jest forum dyskusyjnym. Dyskusja na tematy powszechnie uznawane za kontrowersyjne, a nie związene bezpośrednio z funkcjonowaniem gry może zostać ucięta, jeśli będzie ona zarzewiem konfliktów w grze. W szczególności umieszczanie w grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.

§ 3. Używanie konta w celach komercyjnych.

3.1 Sprzedaż/kupno konta, pokemonów, przedmiotów, czasu i inne wykorzystanie konta w celach komercyjnych (a także próby podjęcia tych czynności) są surowo zakazane.

3.2. Zabronione jest wysyłanie reklam bez zgody administracji.

3.3. Zabronione jest sprzedawanie poradników do pokestory.

3.4. Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści.

§ 4. Łamanie regulaminu i kary za to.

4.1 Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci.

4.2 Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw można zgłaszać na forum gry, w miejscu do tego przeznaczonym do miesiąca po blokadzie konta. Administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę sprzeciwu nadesłanego po tej dacie. W razie braku sprzeciwu, konto może zostać skasowane.

4.3 W przypadku włamania lub podejrzenia włamania na konto gracz ma obowiązek zgłosić ten problem gdy tylko zostanie zauważony. administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę zgłoszenia lub sprzeciwu (w przypadku blokady konta) nadesłanego później niż tydzień po włamaniu, jeśli posiadane dane nie będą wystarczające do udowodnienia włamania.

4.4 W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach administracja ma prawo zablokować konto gracza z powodów innych niż podane w powyższym regulaminie.

§ 5. Pozostałe zasady.

5.1. Wykorzystywanie dziur w skrypcie gry jest surowo karane.

5.2. Jeśli masz zastrzeżenia co do pracy moderatorów bądź administracji opisz dokładnie co nie pasuje i zgłoś to w odpowiednim miejscu.

5.3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania wyraźnej przyczyny.

5.4. Próba zalogowania się na konto którejkolwiek osoby z administracji, karana jest banem na wszystkie konta gracza, bez możliwości odbanowania.

§ 6. Przetwarzanie danych (login, adres email) (RODO)

6.1 Nikt nie administruje danymi.

6.2 Dane są przechowywane w bazie, a ich jedyne zastosowanie to logowanie.

6.3 Dane mogą zostać usunięte na życzenie, wystarczy napisać wiadomość z danego adresu email na reklamacjeps@interia.pl.

§ 7. Prawa autorskie

7.1 Nazwa "Pokemon", postacie pokemonów oraz grafika są własnością firmy:

1995-2007 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.